از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٩/۱٤

اگرچه دانسته های ما درباره مغز، دوران کودکی خود را می گذراند، موضوع مورد بحث در ارتباط با منسجم عمل کردن اعصاب به هنگام انجام کارهای هنری، معقول و معنی دار است. بسیاری از بیماران و همچنین هنرمندان می گویند وقتی عمیقا مشغول آفرینش کار هنری مبتکرانه هستند، در خود نوعی حالت هوشیاری توام با خوشی و سعادت و احساس نیرویی شگرف می کنند که بیان کلامی آن بسیار مشکل است.

 

هنر و تاثیرات درمانی آن / جودیت آرون رابین

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :