از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٩/۱۳

چنین به نظر می رسد که که اکنون با گذشته پیوسته است، از درون آن جوانه می زند و به وسیلۀ آن شکل می گیرد . و این همه نیست مگر به سبب وجود توانی به نام حافظه در ما. حافظه است که از گم شدن ِ گذشته و تبدیل آن به چیزی نادانستنی چون آینده جلوگیری می کند. از این روی، حافظه است که سمت زمان را می نمایاند.

 

شکل گیری حافظه / استیون رُز

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :