از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٩/٢

لذایذ متوسط که زندگی روزمره بر اساس آن ها شکل گرفته ... برای من هیچ اند... لذت باید به طوری حیرت آور عمیق باشد... بعضی مخدر ها واقعا برای من مهم اند چون با آن ها به همان لذت های شدید دست می یابم که دنبالشان می گردم 

 

میشل فوکو / مصاحبه با استفان ریگینز 

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :