از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٩/۱

از من نپرسید کیستم و از من نخواهید بی تغییر باقی بمانم... بگذارید کار بررسی اوراق هویتمان را به پلیس ها و مأموران دولتی مان بسپاریم

 

فوکو / باستان شناسی دانش 

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :