از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۸/۱٩

خیلی نفرت انگیز است که همیشه قلب یا بدنت کار کوچکی انجام بدهند و گدایی ِ عکس العمل ِ متقابل افراد را بکنی. کاملا قانع شدم که اگر باد، کلاه آقای " الف " را وقتی خوش خوشک دارد توی خیابان قدم می زند، ببرد، این وظیفۀ دوستانۀ آقای " ب " است که آن را از روی زمین بردارد و بدون برانداز کردن صورت الف یا خیره شدن به آن برای دریافت تشکر،به او بدهد. خدایا، این توان را به من بده که دلتنگ خانوادۀ عزیزتر از جانم باشم، بدون این که آرزوی دلتنگی آن ها را برای خودم در عوض داشته باشم. 

 

شانزدهم هپ ورث ، 1924 / جی دی سلینجر/ ترجمه علی شیعه علی 

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :