از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٤/٢٥

نصایح یک مگس خردمندی که در زندگی گه زیاد خورده بود و کوله باری از تجربه داشت در بستر بیماری افتاده بود و با مرگ دست و پنجه نرم میکرد:

فرزندم در این دنیا هر گهی را باید خورد و هر گهی را نباید خورد، ولی تا هر گهی را نخوری نمی فهمی که کدام گه را باید بخوری و کدام گه را نباید بخوری. این روزها مگس های جوان به شدت درگیر علوم شفاهی -مباحث تئوریک- شده اند. بعضی ها درباره اینکه کدام گه را بخورند و کدام گه را نخورند صبح تا شب وز وز می کنند و آخر سر هم دست خالی از این دنیا می روند. بعضی ها هم فقط با کتاب و مقاله و پایا ن نامه دانشگاهی به شهرت می رسند بی آنکه در عمل گه چندانی خورده باشند.

توصیه من به همه شما عزیزان این است که تا می توانید گه بخورید که گه خوردن، بهتر از گه نخوردن و وز وز کردن است.

 

پ.ن :‌ علی رضا میر اسداللّه / سقط جنین 

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :