از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۸/٤

در این زندگی، زندگان بسیار اندک اند و مردگان بسیارند. مرده کسی است که هیچ گاه خویشتن را رها نمی کند و نمی تواند در دوست داشتن یا خندیدن از خود دور شود.

دوری از دنیا/ کریستین بوبن

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :