از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٧/٢٢

هر بار که دیگران را دارای امتیازی، هرچند بسیار کوچک می دید که خودش نداشت، به خود می قبولانید که آن چیز نه امتیاز که چیز بدی است و برای این که لازم نباشد به دیگران غبطه بخورد، برایشان دلسوزی میکرد . 

مارسل پرست /در جستجوی زمان از دست رفته/ ج اول: طرف خانه سوان/ ص: 86

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :