از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٧/٢٠

از دیدگاه پیش پا افتاده ترین چیزهای زندگی, هر آدمی یک ذات منسجم ساخته پرداخته نیست که برای همه یکسان باشد و او را به همان سادگی بتوان شناخت که قرارداد یا وصیت نامه ای را می شود خواند؛ شخصیت اجتماعی ما ساخته فکر دیگران است. حتی کار بسیار ساده ای که آن را دیدن شخصی که می شناسیم, می نامیم. تا اندازه ای یک کار فکری است. قالب ظاهر فیزیکی آدمی را که می بینیم از همه برداشتهایی که از او داریم پر می کنیم و بدون شک این برداشتها در پدید آوردن شکل کلی ای که در نظر می آوریم, بیشترین نقش را دارند. برداشتهای ما رفته رفته آن چنان کامل در قالب گونه های شخص جا می گیرند, آن چنان دقیق با خط بینی اوهمخوان می شوند, آن چنان خوب به زیر و بمهای صدای او که پنداری پوشش شفافی باشد شکل می دهند که هر بار که چهره او را می بینیم و صدایش را می شنویم, آنچه چشم و گوشمان از او می بیند، می شنود همان برداشتهاست.

 

در جستجوی زمان از دست رفته/ ج اول: طرف خانه سوان/ ص: 82

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :