از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٤/٢٥

اسیر و طعمه ی بیماری کمالگرایی بود، میپنداشت هر انچه انجام میدهد ناقص و بد و ناموفق است .... در آرزوی ان بود که زندگی دوّمی، به سان کاغذی سپید و بکر به او ببخشند تا او زندگی نخستین را با زدودن لکه ها و خط خوردگیها ، از نو به رویش بنگارد. نمیدید که چرک نویس او، همان زندگی پشت سر نهاده ی اوست. 1

پ.ن 1:‌ زندگی از نو / کریستین بوبن 

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :