از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٥/٢۱

  از وقتی مجتبی کار درست و حسابی پیدا نکرده، حمام های دو، سه دقیقه ای من بیشتر طول می کشد، اینقدر که با سنگ پای سیاه و نسبتا مخروطی شکل مرغوبی که از بازار روبه روی دادسرا خریده ام مشغول سابیدن کف دست هایم می شوم. مجتبی وقتی دید کاری مرتبط با رشته اش پیدا نمی کند، افتاد دنبال موضوعات و پدیده هایی که مردم بیشتر به آنها علاقه دارند، چون روش تحقیق بلد بود و حوزه کتاب و نشر را می شناخت رفت سراغ تحقیق در مورد کتاب هایی که مردم بیشتر می خوانند، نتیجه اش این شد که بیشترین چاپ و تجدیدچاپ مربوط به کتاب های طالع بینی و تعبیرخواب و کف بینی است. مجموعه کتاب های این حوزه را خرید، به اندازه دو ترم فشرده هر روز و هرشب ترجمه کرد و خواند و تحقیق کرد. مجبتی، دکترای علوم سیاسی دارد، در دوره لیسانس اول شده، در فوق لیسانس رتبه دوم داشته و در دکترا هم بین هم دوره ای هایش شاگرد اول بوده. در طول دوران تحصیل هم چندتایی کتاب ترجمه کرده و جایزه برده، خدا به دادش رسید وقتی برای استخدام سراغ وزارتخانه های مرتبط با رشته اش رفت، آنقدر دیپلمه و فوق دیپلم و مهندس و پزشک و دکترای راه و ساختمان و معماری در حوزه های سیاسی و بین المللی مشغول کار شبانه روزی و ارایه تز و آنتی تز بودند که هیچ کاری برایش نداشتند. چرا خدا به دادش رسید؟ خب با این اوضاع واحوال که کسی چیزی گردن نمی گیرد، می آمدند و می گشتند مرتبط ترین مدرک تحصیلی با حوزه کاری را پیدا می کردند و آن وقت، همان نیم درصد سوءمدیریت، شاید هم کمتر، را می انداختند گردن مجتبی. کف دستم را می بیند، از نقطه ای بالای کف دست، دو خطی که شکل هشت فارسی درست کرده اند به هم رسیده اند و متصل به هم رفته اند تا بالا. می گوید این خط ها که به هم وصل شده اند نشانه وابستگی به خانواده و دوستان است، کف دست خودش هم همین طوری است، از نقطه ای تقریبا وسط دستش خط ها به هم رسیده اند، یعنی که خیلی وابسته است. از روزی که کف دستم را دیده حمام هایم بیشتر طول می کشد، چندتایی سنگ پای مرغوب قزوینی از بازار خریده ام، با وجود اینکه قیمت چینی اش خیلی کمتر بود بیشتر هزینه کردم تا خط های انتهای هشت فارسی کف دستم بهتر پاک شود، تا بلکه وابستگی و دلبستگی که این خط ها نگه داشته اند از بین برود. دیشب سنگ پا را با چکش تکه تکه کردم، به مجتبی که نمی توانستم چیزی بگویم. بعد از اینکه من نیمی از خط های کف دستم را تراشیده ام می گوید نتیجه آخرین تحقیقات هندی ها که دیروز به دستش رسیده نشان می دهد که این خط های به هم پیوسته انتهای هشت کف دست، نشانه این است که صاحب آنها به مقامات بالامی رسد. حالانه وابستگی به کسی برایم مانده نه به مقامات بالامی رسم! بلکه حداقل این روزها یک کاری برای مجتبی پیدا شود. 


آدم ها/ شهاب طباطبایی / روزنامه شرق .شماره 1804

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :