از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٥/۱٤

در هر کتاب راستین ، همواره دو کتاب هست. کتاب نخست صرفا مکتوب است. اما کتاب دوم است که خوانده می شود، در کتاب زیرین است که خواننده آنچه را که از تعلق نویسنده  و او به یک اجتماع واحد خاموش گواهی می دهد، باز می شناسد

 

کریستین بوبن/ فرسودگی 

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :