از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٥/٩

این پیشرفت عظیمی است. میلیاردها نفر به تماشای حمله‌ها، پاس‌ها و حملات انحرافی می‌نشینند، میلیاردها نفر مارادونا را هنگامی که گل را آن قدر هوشمندانه با دست به ثمر می‌رساند که حتی داور متوجه نمی‌شود، و در نتیجه، تیم مارادونا به فینال راه می‌یابد و در دنیا بهترین می‌شود تماشا می‌کنند. به احتمال اکثر تماشاگران این بازی شوکه شدند، و برای یک لحظه عذاب شدید ناشی از تردید، نوعی خاطره‌ی کودکی و دنیای قصه‌های پریان را احساس کردند، که در آن‌ها حقیقت پیروز می‌شود، دروغ برملا می‌شود، و فریب و تقلب به مجازات می‌رسد. اما یک میلیارد انسان این را هم یاد گرفتند که چیزهایی از این قبیل فقط در قصه‌های پریان اتفاق می‌افتند، و دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم به مارادونا ارج می‌نهد. و در میان ما دانشجویان سخت‌کوش بیشتری به این نتیجه رسیدند که هر کاری که به پیروزی منجر شود سرانجام توجیه خواهد شد.
... چه سزاوار است که مارادونا گل خود را با دست به ثمر می‌رساند، وناوراتیلووا هفت تا اتومبیل دارد. هر دوی آن‌ها قهرمان‌های عصر مایند، و هر عصری همان قهرمان‌هایی را دارد که شایسته‌ی آن است.

 

روح پراگ / ایوان کلیما

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :