از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
» پایه‌گذرانِ ارزش‌های نو :: ۱۳٩٦/۳/٦
» Veronika Decides to Die :: ۱۳٩٦/٢/۳
» ترکیبِ طبایع :: ۱۳٩٦/۱/٦
» آنکه به‌هنگام نمی زید، چه گونه به‌هنگام تواند مُرد؟ :: ۱۳٩٥/۱٢/٢
» نجات :: ۱۳٩٥/۱۱/٤
» خطا در تحلیل و شناخت و مدیریت سیستم‌ها :: ۱۳٩٥/۱٠/٤
» مشکل چه یکی چه صد هزار :: ۱۳٩٥/٩/٥
» Alter the environment in which decisions are made :: ۱۳٩٥/۸/٩
» دوست‌داشتن بشریت :: ۱۳٩٥/٧/۱
» وضعیت از خودبیگانگی :: ۱۳٩٥/٦/٤
» احتمالات :: ۱۳٩٥/٥/٤
» نور :: ۱۳٩٥/٤/٢
» مشاهدات منفرد :: ۱۳٩٥/۳/۳
» در جستجوی خدا :: ۱۳٩٥/٢/۱٠
» ساخت‌و‌سازگرایی در آموزش :: ۱۳٩٥/۱/۱٦
» هنگامی که مستی الهی برطرف می‌شود ... :: ۱۳٩٤/۱٢/٥
» دیباچه کتاب جهان بینی علمی راسل :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» جشن تولد های بزرگسالی :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» ۱۳٩٤/٩/۱٢ :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» امر واحد :: ۱۳٩٤/٩/٦
» مرا از خاتمه دادن به زندگی ام بازداشت :: ۱۳٩٤/٩/٥
» می‌خواهم زمین از رعشه به خود بلرزد. :: ۱۳٩٤/٩/۳
» زندگی پرافتخار :: ۱۳٩٤/٩/۳
» قدرت مطلق :: ۱۳٩٤/٩/۳
» از چشم‌انداز پیری :: ۱۳٩٤/٩/٢
» طغیان :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» انسان رشدیافته وجود ندارد :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» کمبودها و از رنج‌ها :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» نومید کننده‌ترین ننگ‌ها، ننگ نادانی است :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» هنرمندان بزرگ :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» وقتی در دوران نوزادی زندانی می شویم :: ۱۳٩٤/۸/٢٥
» Desert places :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» خدا را نیز دوزخی هست :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» ای زندگی! :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» جهان بینی علمی :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» نظر یوهان یاکوب بکهوفن :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» درماندگی ِ آموخته شده : :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» جلب آرای دیگران ... :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» پادپرس :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» تجربیات مرزی :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» وقتی خسته ایم :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» حقیقتی در کار نیست :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» ارزش‌هایِ نو :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» تصویر دوست داشتنی از خود :: ۱۳٩٤/۸/٦
» از دیوار دوستان :: ۱۳٩٤/٧/٢۸
» چرا می خواهیم این بخش از وجودمان را مسدود و بسته نگه داریم :: ۱۳٩٤/٧/٢۸
» همان فردی هستم که هرگز نمی خواستم باشم :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» نوآوری می تواند هیجان انگیز باشد :: ۱۳٩٤/٧/٢٦
» به تماشا بمان :: ۱۳٩٤/٧/٢٦
» از صفحه دوستان :: ۱۳٩٤/٧/٢٦
» چراگاه های مشترک در عصر جدید :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» محدوده عمر بشر :: ۱۳٩٤/٧/٢۳
» جهانی ترس زده :: ۱۳٩٤/٧/٢۳
» از دیوار دوستان :: ۱۳٩٤/٧/٢۳
» همه پرسشها مجازند :: ۱۳٩٤/٧/٢۱
» یک سوال، هزاران جواب(باروت خشک) :: ۱۳٩٤/٧/٢۱
» ترس و بی‌اعتمادی :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» گر به مظروفش نظر داری شهی :: ۱۳٩٤/٧/۱٦
» ایران هم از این خبرا هست؟ :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» تکرار در مغز بچه ها اطمینان ایجاد می کند :: ۱۳٩٤/٧/۱٢
» La Tectonique des sentiments :: ۱۳٩٤/٧/۱۱
» اولین فکر مثبت ما غالبا این است که :: ۱۳٩٤/٧/۱۱
» با حواس پرتی خرید نکنیم :: ۱۳٩٤/٧/۱٠
» بی عدالتی در درسترسی به اطلاعات :: ۱۳٩٤/٧/۱٠
» کاغذ با پلاستیک؟ :: ۱۳٩٤/٧/٩
» Our abstract ideas of things set on one side :: ۱۳٩٤/٧/٦
» محرابی انباشته از شما :: ۱۳٩٤/٧/٥
» اندیشه هایی به صفای روشنایی نرسیده :: ۱۳٩٤/٧/٤
» هرگز نشنیده‌ام بگوید یادش بخیر بهشت :: ۱۳٩٤/٧/۳
» اعلام ندانم گرایی :: ۱۳٩٤/٦/۳۱
» رهایی از شیفتگی :: ۱۳٩٤/٦/۳۱
» درب های اضافه را ببندیم :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» کودک درون :: ۱۳٩٤/٦/٢۳
» خود :: ۱۳٩٤/٤/۱٤
» ۱۳٩٤/٢/٢٢ :: ۱۳٩٤/٢/٢٢
» پیدایش تو :: ۱۳٩٤/۱/۱٥
» واقعیت ها و اعتقادات :: ۱۳٩۳/۱۱/٩
» واقعیت درمانی :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» هیچکس شاعر نیست . تنها شعر وجود دارد :: ۱۳٩۳/۱۱/۳
» بوسه ی یک نور :: ۱۳٩۳/۱۱/۳
» حتی صمیمی ترین آدمها :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٧
» فلسفه ترس :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٧
» سخنگوی چشمان :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
» یاد بعضی نفرات :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
» شقایق تنها :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۳
» مزایای خاص خود :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۳
» دستگاهی به نام جهان :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» رشته خواهشها :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» افسانه سیندرلا :: ۱۳٩۳/٩/٢٢
» خدا را به سخن درآوردن .. . :: ۱۳٩۳/٩/٢٢
» خدا را به سخن درآوردن .. . :: ۱۳٩۳/٩/٢٢
» رابرت گریوز :: ۱۳٩۳/٩/۱۸
» شعور عاطفی ... تاملات منطقی :: ۱۳٩۳/٩/۱٦
» مایه آزار :: ۱۳٩۳/٩/۳
» مارمولک های غافلگیر شده :: ۱۳٩۳/۳/٧
» ناصرالدین شاه عکاس :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» نمی توانند ... :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» وقتی حیوانات گریه می کنند :: ۱۳٩۳/٢/٩
» دست به سر کردن زندگی :: ۱۳٩۳/٢/۸
» مستعد تحقیر :: ۱۳٩۳/۱/۳٠
» طبیعت وحشی :: ۱۳٩۳/۱/۳٠
» کمک به پدران و مادران :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» تسلط بر خویشتن :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» فقط یکی را داشتن، یعنی احتمال هیچکس را نداشتن و تنها ماندن :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» چنین می نماید که ما نمی توانیم خودمان به تنهایی تجدید قوا کنیم :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
» نوازش یعنی ... :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
» هر روزتان نوروز :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» موقعیت انسانی ما :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» ذهن زیست شناسی ِ تاریخ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» لیمبیک :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» تخیل مانند به کار انداختن ادراک درجهت معکوس است :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» قدم اول همۀ کشفیات علمی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» من کیستم؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» به سوی آسمان :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» جهان در مغز :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» آخرین درجه فساد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» بچه های جدی :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» بیایید قانونی وضع کنیم ... :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» علم است ... علم است ... علم است ... :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» پریزاد من و ترنج چوبینش :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» دست در دستِ مجرم خلافکار :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» در جست وجوی آن لغت تنها :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» خطای من نبوده است :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» زادگاهم ... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» نه خود را ... نه زندگی را :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» از طعنه دشمنان مرا باکی نیست،مستوجب رحم دوستانم نکنی... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» مقصد کجاست ؟ :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» آن عشق است ... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» وقتی شوق ایجاد و آفرینش در شما هست :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» HYPOCRACY :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» مانند سیم تار :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» چیزی که از من برنمی‌آمد، خلق عوالم و حالات بود :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» ناگهان تمام ارکستر به صدا در می آید :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» اغلب مردم نواقص را آسان درک نمی کنند :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» لذت و مصیبت :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» نادانسته :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» اینها را که گفتم جایی تعریف نکنی ها :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» اگر بچه ای غلط کردی عاشق شدی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» خدا با آدمهای عاشق است :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» ادامه دادن :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» مردمان متمدن :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
» سرانجام ذهن انسان :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» زندگی کوتاهتر از آن است که کوچک باشد :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» انتهای زندگی :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» کودک ... بالغ :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» دانشمندان علوم شناختی ... :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» Time evolution of spontaneous network :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» روزجهانی اهدای کتاب کودک جشن گرفته می شو :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» طنزی که قادر است تاریخ را نابهنجار بداند. :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» بیش از حد تصور ما ... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» آنچه او داشت حماقت نبود، بلکه سفاهت بود ... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» توقع صراحت ... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» معجونی از دلیل و حکمت و فلسفه ... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» خسته شده ام :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» بیشتر ِ مردم بزرگ نمی شوند... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» نیروهای زیست شناختی پیچیده :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» چند نوع زندگی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» طعم خوشمزۀ آبنباتی که نباید می دزدیدیم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» اسباب پریشانی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» کشش از سوی یک نیروی عالی اسرار آمیز برای تکامل یافتن :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» نامیرایی :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» سخنان نابهنجار :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» افکار ما :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» دیگر فضایی نیست :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» منشی دوسویه گرا نسبت به آزادی :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» اقیانوس در انتهای مسیر :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» زهر هجری که چشیدم ... :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» احساس امنیت :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» انزجاری عمیق برای خواندن :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» مشکل بزرگسالان :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» دیگر اهمیتی ندارد... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» در هُرمش گرم بودیم :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» دو موضع مختلف :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» گاهی :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» منسجم عمل کردن اعصاب به هنگام انجام کارهای هنری :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
» سمت ِ زمان :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» حرکت سریع دانش ... :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» چگونه می‎توان نیم کیلو «اولیس» و دو و نیم کیلو «در جستجو…» ر :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» There is no Frigate like a Book :: ۱۳٩٢/٩/۸
» سرمستی از ضعف خویشتن :: ۱۳٩٢/٩/۸
» امری کاملا طبیعی :: ۱۳٩٢/٩/٦
» هیچ زبانی :: ۱۳٩٢/٩/۳
» دنبالشان می گردم ... :: ۱۳٩٢/٩/٢
» نپرسید... نخواهید... :: ۱۳٩٢/٩/۱
» بر دل‌ها مهر :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
» رویایی روشن تر از آنهایی که در خواب می بینیم :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» از ایسنا :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» زندگی روزانه :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» از تو :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» حذفی بسیار خشونت بار در تاریخ علم :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» نفرت انگیز است :: ۱۳٩٢/۸/۱٩
» یک جور بی حالیِ بی نام و نشان :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» آفرین پسر خوب! :: ۱۳٩٢/۸/۱٦
» فاصلۀ میان تماشا و توجه :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» چه اندازه به عمد آن را درک کرده ایم؟! :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» آخرین ساعت شب سی و یکم ماه دسامبر :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» و ناگهان خاطره سر رسید... :: ۱۳٩٢/۸/٩
» برایم کتابی بخوان... :: ۱۳٩٢/۸/٩
» زندگی یا مرگ من ... :: ۱۳٩٢/۸/٩
» چرا دیگر کتاب نمی خوانم... :: ۱۳٩٢/۸/٦
» مرده کسی است که ... :: ۱۳٩٢/۸/٤
» بدون هیچ دغدغه ای... :: ۱۳٩٢/۸/٤
» عشق باید مجانی باشد ! :: ۱۳٩٢/۸/٢
» خیلی چیزها تکرار نشدنی‌اند و ناماندگار... :: ۱۳٩٢/۸/۱
» چیزهای بد... :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» آنچه چشم و گوشمان از او می بیند ... :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» یک خط کتاب یک قلپ قهوه :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» چون مادری ... :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
» سرنوشت نوح :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» احتمالا... :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» بگذار منتظر بمانند... :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» موقعیتی برای دیدن ... :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» میخواستم دنیا را عوض کنم ... :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» آرزو داریم... :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» هنر زندگی... :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» از این رو که ... :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» آرمانی... :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» از این فاصله ... :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» با چشم دوست بدار :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» همه جنگ ها بر سر همین است :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» بعدها هم نیاموختم :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» Who are you :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» فقط دویست نفر :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» یه نفر رو می خواییم که ... :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» هنوزم شمالم... :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» همه چیز را ستایش کنید :: ۱۳٩٢/٦/٤
» اضطرابی آشنا :: ۱۳٩٢/٦/۳
» با همه روشنی و درخشندگیش... :: ۱۳٩٢/٦/۳
» وقتی می خوای بدونی ... :: ۱۳٩٢/٥/۳۱
» شبیه / مشابه :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» The simplest questions :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» حفظ کنیم ... :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» در مسیر شادمانی ... :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» من نمی توانم بفهمم ... :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» اندوخته اش چیست؟ :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» کم تر تنها! :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» زندگی شکستنی و گذراست.... :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» اگر این جوری بنویسم ... :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» اصلا لازم نیست روی سرنوشتم عسل بپاشی :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» یک رادیوی ِ لطیف و مهربان ... :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» روح ... :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» آدم هایی که می شناسیم، آدم هایی که می شناسید، یا آدم هایی که اصلاخودمان هستیم. :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» فراموشم مکن :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» لوگوی امروز گوگل :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» ? Is The Energy In The Human Brain The Soul :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» Philosophers And The Study of Consciousness Throughout History :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» به کجا چنین شتابان؟ :: ۱۳٩٢/٥/۱۸
» تجربه آگاه :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» it's more important to be nice :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» روز خبرنگار مبارک ! :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» آن یکی می گوید » ضعیفه « ،این یکی هم می گوید » لطیفه « :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» خودش عصیان کرد و خودش آدم شد ! :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» آگاهی در نتیجهٔ انگیزش بافت‌های عصبی :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» تفریق میان عاشق و عشق؛ محال است ، محال :: ۱۳٩٢/٥/۱٦
» او همه حرفش از عشق بود :: ۱۳٩٢/٥/۱٦
» رفقا شما باید رهبر خود را تا حالا شناخته باشید :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» هیچ‌وقت بهش نمی‌رسم... :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» حقیقت هنر آواز است * :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» چرا قطع کردین ؟ :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» ریختید؟ :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» کمی آهسته تر ... :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» کتاب راستین... :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» دست هایت را ... :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» باش... :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» کابوس جمعی :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» نتایج تحقیقات :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» بدبختی انسان‌ها :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» اتلاف... :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» دوستت... :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» مشکلات روحی من :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» یه داستان خیالی ببافیم! :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» قابل توجه شما ! :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» انتظار بیهوده ی خود زندگی :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» خر نشو :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» دیوار زبان :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» کوفت... :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» می ترسم ... :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» بهای گزاف :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» با تمام چیزهایی که نگفتم :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» بستنی لواشکی :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» از همه بدترش می دونین چیه؟ :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» در باب دو نوع خنده... :: ۱۳٩٢/٥/٩
» حقیقت :: ۱۳٩٢/٥/٩
» یکی از میلیونها :: ۱۳٩٢/٥/٩
» ندانسته! :: ۱۳٩٢/٥/٩
» چیزی برای گفتن :: ۱۳٩٢/٥/٩
» خوبها ... بدها... :: ۱۳٩٢/٥/٩
» I loved everything I saw :: ۱۳٩٢/٥/٩
» علاقه به نارضایتی :: ۱۳٩٢/٥/٩
» یواش ... یواش... :: ۱۳٩٢/٥/٩
» عشقی که مهیای خاموشی است... :: ۱۳٩٢/٥/٩
» اینها هیچ چیز از عاشقی نمی دانند! :: ۱۳٩٢/٥/٩
» عذاب شدید ناشی از تردید... :: ۱۳٩٢/٥/٩
» واژه ها :: ۱۳٩٢/٥/٩
» گنج! :: ۱۳٩٢/٥/۸
» نزدیک تر به زندگی :: ۱۳٩٢/٥/۸
» عشقی برای مردی ... :: ۱۳٩٢/٥/۸
» روش زندگی... :: ۱۳٩٢/٥/٧
» People in Perspective :: ۱۳٩٢/٥/٧
» برا دل کی ؟!!! :: ۱۳٩٢/٥/٧
» تو :: ۱۳٩٢/٥/٦
» جستجو :: ۱۳٩٢/٥/٦
» God is everywhere :: ۱۳٩٢/٥/٦
» مثل دور انداختن یه لباس به درد نخور از توی چمدون :: ۱۳٩٢/٥/٦
» مهم! :: ۱۳٩٢/٥/٦
» بچه چه جوری میاد :: ۱۳٩٢/٥/٦
» شرح حال... :: ۱۳٩٢/٥/٦
» بلای مقدس :: ۱۳٩٢/٥/٥
» به خدا احتیاج داری ؟ :: ۱۳٩٢/٥/٥
» مقاله ای از برتراند راسل :: ۱۳٩٢/٥/٥
» ذره ای... :: ۱۳٩٢/٥/٥
» شطح :: ۱۳٩٢/٥/٤
» ذات مراتب تشکیک :: ۱۳٩٢/٥/٤
» درختان ممنوعۀ باغ آلبالو :: ۱۳٩٢/٥/۳
» پاسخ «شجریان» به نامه «افتخاری» :: ۱۳٩٢/٥/۳
» همه چی برمی گرده به قلب :: ۱۳٩٢/٥/۳
» من اضطراب دارم :: ۱۳٩٢/٥/۳
» دغدغه :: ۱۳٩٢/٥/۳
» لطمه ای که وارد می آید... :: ۱۳٩٢/٥/٢
» 30 یا سی :: ۱۳٩٢/٥/٢
» وقتی توکا رفت :: ۱۳٩٢/٥/٢
» آقای ابر... :: ۱۳٩٢/٥/۱
» دروغ ! :: ۱۳٩٢/٥/۱
» باید کتاب‌هایی را بخوانیم که... :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» پیشرفت‌های اخیر در علم :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» راوی داستان عاشق شده است :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» ما ... :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» Structured time :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» ناشی از عمیق ترین عشق :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» اگر... :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» شجاعت شک کردن ... :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» ضرورت داشتن یک زبان واحد :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» Acquire a taste for mathematics :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» به آرزو رسیده ... :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» باغی را زنده کردن :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» “wick” meant “alive” :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» I’ve stolen a garden :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» انتخاب کننده های عجیب :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» تو مثل سینه سرخی :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» محاسبات ریاضی :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» تو از خودت خوشت می آید؟ :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» بی آلایش :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» این رسم نیست! :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» همه زنان زندگی ما ... :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» غروب سرخ است یا تیره ؟! :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» خداحافظی :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» ناتوری در دشت :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» حرف نداره ! :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» تصویری از جهان :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» وقتی مٌردم... :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» تاریخ :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» دو هزار تا بچه ... :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» دوستی از کلام سرچشمه می گیرد :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» وسواس سرعت :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» تو مثل خودتی :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» هیچ حدودی وجود ندارد :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» تعطیلی به علت ِ... :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» زمانی برای فهمیدن :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» مشغولیت ِ ما :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» غالبا دلم میخواهد... :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» قانون انکار :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» هم دردی ... هم احساسی :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» رمانِ خوب :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» جنون نوشتن :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» در مدرسه ... :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» دختر بیابانگرد :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» روشی برای گذران زندگی :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» زندگی کردن :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» توقع بی پایان عشق :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» مفهوم زندگی :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» کمال گرایی :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» آمده چون آورده نباشد! :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» چه اندازه دیگران را دوست داریم :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» همین که هستی... :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» مشکلمان کوری است …همۀ زیر و بم زندگی همین جاست. :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» آری . نه :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» تلۀ زندگی :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» آزادی :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» هــر چــی ســرک می کشــم، چیــزی دســتگیرم نمیشه ! :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» نجاتم در همین بود ... :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» دو زن :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» فرصت نقل قول :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» چه زمانی کتاب خواندن خطرناک می شود ؟! :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» کتاب بیهوده :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :